Hem

 

 

 

South Sweden School of Aeronautics

Next Theory Course start:

Private Pilot.......................... 4/9 2016

ATPL..................................... 12/9 2016

Night Qualification............... 17/9 2016

Multi Engine......................... 8/10 2016

Instrument Rating................ 24/9 2016

Practical Flight Planning..... 7/10 2016

Flight Instructor................... 1/10/2016

South Sweden School of Aeronautics AB,

- Är en Flying Training Organisation, FTO.

 

- Är godkänd av den svenska myndigheten Transportstyrelsen under EASA PART FCL.

 

- Erbjuder kurser till:

Trafikflygare "Noll till MCC"

Privatflygare certifikat (PPL)

Mörkerbevis (NQ)

Avancerad Flygning (Aerobatics)

ATPL teori

Instrument Behörighetg (IR)

Trafikflygare Certifikat (CPL)

Flermotor Behörighet (MEP)

Enmotor Turbo Prop (SET)

Flerpilotsbehörighet (MCC)

Flyg Instruktör (FI)

Instrumentflyg Instruktör (IRI)

Flermotor Instruktör (CRI/ME)

 

- Finns på Malmö Sturup flygplats i södra Sverige