Hem

 

 

 

South Sweden School of Aeronautics

Next Theory Course start:

Private Pilot.......................... 1/10 2017

ATPL..................................... 5/2 2018

Night Qualification............... 22/10 2017

Multi Engine......................... 16/9 2017

Instrument Rating................ 7/10 2017

Practical Flight Planning..... 15/9 2017

Flight Instructor................... 4/11 2017

South Sweden School of Aeronautics AB,

- Är en Approved Training Organisation, ATO.

 

- Är godkänd av den svenska myndigheten Transportstyrelsen under EASA PART FCL.

 

- Erbjuder kurser till:

Trafikflygare "Noll till MCC"

Privatflygare certifikat (PPL)

Mörkerbevis (NQ)

Avancerad Flygning (Aerobatics)

ATPL teori

Instrument Behörighetg (IR)

Trafikflygare Certifikat (CPL)

Flermotor Behörighet (MEP)

Enmotor Turbo Prop (SET)

Flerpilotsbehörighet (MCC)

Flyg Instruktör (FI)

Instrumentflyg Instruktör (IRI)

Flermotor Instruktör (CRI/ME)

 

- Finns på Malmö Sturup flygplats i södra Sverige